Prorok Daniel w jaskini lwów

Prorok Daniel w jaskini lwów

Główny wątek jest pomysłowo wpisany w pionowy format, uzupełniony odcinkiem wizyty Daniela przez Proroka Avvakuma.

Kompozycja uzupełnia obraz Chrystusa Emanuela w niebie. Obrazy Daniela w jaskini lwa były charakterystyczne dla bocznych drzwi rosyjskiego ikonostasu z XVI – XVII wieku. Obecnie takie prace są rzadkie.

Ikona jest wykonywana w łatwy, bezpłatny sposób; ze szczególną łaską rysuje się postać Daniela i wzgórza, które biegną do nieba. Wolność twórcza malarza ikon w postępowaniu z dziedzictwem artystycznym przełomu XVI-XVII wieku świadczy o chronologicznej bliskości pomnika tego okresu. Ikonę można datować na pierwszą trzecią XVII wieku.

Jego lokalizacja jest trudna.

Rzadkość i walory artystyczne pomnika czynią go wartością muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)