Wniebowstąpienie Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa

Ikona z świątecznego rzędu ikonostasu. Rzadkim szczegółem ikonografii jest otwierające się niebo, które zabiera w mandorlę z wstępującym Chrystusem.

Chrystus błogosławi dwie stopy obiema rękami. W grupach apostołów tylko dwie liczby po każdej stronie są przedstawione w całości. Kierują nimi Piotr i Paweł.

Styl pomnika pozwala datować go na trzeci kwartał XVI wieku. Jego decyzja kolorystyczna wskazuje, że powstała w jednym z centralnych centrów sztuki w Rosji. Ma znaczenie artystyczne i kulturowo-historyczne, ma niewątpliwą wartość muzealną.