Św. Hieronim prowadzi do klasztoru lwów – Vittorio Carpaccio

Św. Hieronim prowadzi do klasztoru lwów   Vittorio Carpaccio

Każde zdjęcie z cyklu dla Scuola di San Giorgio jest bardziej niezależne, zamknięte samo w sobie niż obrazy z cyklu św. Urszuli. Wynika to przede wszystkim z faktu, że płótna Scuola di San Giorgio nie są połączone pojedynczą narracją. Cykl podzielony jest na trzy serie, z których jedna poświęcona jest św.

Hieronimowi, a druga św. Jerzemu, a trzecia jest eklektyczna. Cykl św.

Hieronima składa się z trzech płócien tego samego rozmiaru.

Wraz z obrazami Ewangelii zajmują całą prawą ścianę pokoju. Jest oczywiste, że wszystkie trzy – św. Hieronim prowadzi do klasztoru lwa, “Śmierć św. Hieronima” i wizja św. Augustyna “- zostały namalowane przed innymi zdjęciami cyklu.

Jeden z nich ma nawet ręcznie napisany miot Carpaccio: 1502″.

Jak widać z zachowanych szkiców kompozycyjnych mistrza, skupił się na tle. Opracował je szczegółowo na etapie przygotowawczym, podczas gdy aktorzy byli bardzo schematyczni w liczbach.

Być może artysta nie był zbyt zainteresowany wątkami proponowanymi przez braterstwo św. Jerzego, a więc grał “na tle? Z drugiej strony, czy to nie ta materialność świętej celi, czy to nie ten habitability “że Carpaccio tak wiernie przekazany sprawia, że ​​wizja św.

Augustyna” jest tak atrakcyjna?