Święci Gury, Samon i Awiw

Święci Gury, Samon i Awiw

Strażnicy domu, obrońcy bezsilnych żon z własnej woli mężów, wyznawcy modlitwy chłopów z katastrofalnego pijaństwa – tacy są bizantyjscy święci Gury, Samon i Awiw.

Reakcja modlitwy żeńskiej, która została cierpiona, pozwoliła im zająć bardzo ważne miejsce, zwłaszcza w życiu chłopskim. Chociaż cześć świętych w Rosji sięga XIV wieku, najwcześniejsze ikony datowane są na XVII wiek i na XIX wiek. są już wszędzie.

Większość ikon tworzą rzemieślnicy wiejscy. Ta ikona jest napisana bardzo oszczędnie i wyraźnie przeznaczona „pod wynagrodzeniem”, to znaczy malarze ikon nie zawracali sobie głowy pisaniem akcesoriów, wiedząc, że zostaną zamknięci pensją. Niemniej jednak „regały pod książki” często budzą podziw dla umiejętności bezpośredniego szkicowania postaci, która jest w dużej mierze bliska sztuce kaligrafii.

Pamięć świętych obchodzona jest 28 listopada. Art. i zbiega się z początkiem Adwentu. Krasilin 1996 .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)