Maria Magdalena – Bartolome Esteban Murillo

Maria Magdalena   Bartolome Esteban Murillo

Obrazy świętych Murillo musiały być poruszane przez całą jego twórczą karierę. Poniżej odtworzono stosunkowo wczesne dzieło mistrza „Marii Magdaleny”, a następnie – „Męczeństwo Apostoła Andrzeja”. , wypełnione przez kapitana na krótko przed śmiercią. Te obrazy bardzo się od siebie różnią.

Chodzi tu nie tyle o malownicze elementy, ile o ujawnienie samego tematu.

Późniejsze obrazy religijne Murillo ze świętymi są znacznie bardziej dramatyczne niż jego podobne płótna z lat 40., 50. i 60. XVII wieku. Tak, w Męczeństwie św. Andrzeja dramat jest narzucony przez samą sytuację.

Zauważamy jednak, że młody Murillo nie kochał takich sytuacji. Wolał przedstawiać wizje lub akty świętych. W latach 70.

XVII wieku podejmuje zupełnie nowe tematy, które nie są dla niego typowe.

Oprócz cytowanego tutaj „Męczeństwa św. Andrzeja” można nazwać takie dzieła jak „Biczowanie Chrystusa”, „Ukrzyżowanie”, „Objęcie Chrystusa przez św. Franciszka”.

Ale nawet w bardziej „spokojnych kompozycjach” lub „Miłosierdziu Elżbiety Węgierskiej” pojawiają się powściągliwe i tragiczne notatki, wciąż Muriljo, który przywiązał łuk we włosach anioła, wcale nie dziwny.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)