Czarny Daniel i warsztat

Czarny Daniel i warsztat

Rozkaz Deesis został napisany w 1408 r. Dla ikonostasu Katedry Wniebowzięcia NMP w Vladimir na Klyazma na polecenie moskiewskiego księcia Wasilija Dmitrievicha. W 1775 r. Został przewieziony do kościoła Trójcy Świętej w wiosce Wasiljewskoje, w okręgu Shuisky, w obwodzie włodzimierskim, co nadało mu nowoczesną nazwę: “Wasilijski podbródek”.

Dziesięć ikon z tej rangi jest obecnie przechowywanych w kolekcji Państwowej Galerii Trietiakowskiej. Trzynastopozycyjna ranga Deesis składająca się ze znaczących ikon była semantycznym centrum ikonostasu. Ikonę Apostoła Piotra przypisuje się pędzlowi Andrieja Rublowa.

Jednak w obecnym stanie jest pomnik malarstwa ikonowego z XV-XIX wieku.

Biedny rybak Szymona z Galilei, który podążał za Zbawicielem, otrzymał od niego imię Piotr, co oznacza kamień. Chrystus powiedział o nim: “… Piotr będzie kamieniem, na którym będzie zbudowany kościół…”. Zgodnie ze słowami Chrystusa: “… zachowa klucze do królestwa niebieskiego…”, apostoł Piotr jest przedstawiony na ikonach z przewijaniem i kluczem.

Apostoł w języku greckim oznacza posłańca. Zaczęli więc nazywać uczniów Chrystusa, którego wybrał i posłali, aby głosić Jego nauki.