Prorok Eliasz na pustyni ze scenami życia i ognistym wejściem

Prorok Eliasz na pustyni ze scenami życia i ognistym wejściem

Ikonografia jest wspólna dla XIX wieku. Na marginesie są święci patroni rodziny, którzy zamówili ikonę: Joachim, Jan Chryzostom, męczennik Anastazja i nieznany męczennik.

Pomnik malarstwa Palekh z XIX wieku, reprezentujący wartość artystyczną i muzealną.