Cud Świętego Jerzego o wężu, z Paraskevą Piątek i Nicolą Cudotwórcą na polach

Cud Świętego Jerzego o wężu, z Paraskevą Piątek i Nicolą Cudotwórcą na polach

Fabule Cudownego Jerzego o wężu kochanym przez ludzi na ikonie towarzyszą wizerunki najbardziej szanowanej Paraskewy Piatnickiej i cudotwórcy Nikoli. Ikonograficzna cecha dzieła polega na tym, że jeśli nad głową Jerzego znajduje się korona, nie ma obrazu anioła niosącego tę koronę. George Nimbus nie został przedstawiony; malarz ikon oznaczył jedynie lewą krawędź obrysem świętego płaszcza.

George trzyma włócznię w lewej ręce, powód – po prawej. Tradycyjna fabuła jest interpretowana w duchu sztuki ludowej. Dzięki uproszczonemu transferowi formy i skąpej palecie malarz ikon działa odważnie i zdecydowanie, z dobrym wyczuciem rytmu głównych kolorowych plam.

Sposób pisania ikony, jej kolory i skład znajdują analogie w wielu zabytkach malarstwa ikon w Karelii w drugiej połowie XVII wieku. Ikona ma wartość artystyczną, historyczną, kulturalną i muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)