Boże Narodzenie Matki Bożej, z dwoma świętymi na polach

Boże Narodzenie Matki Bożej, z dwoma świętymi na polach

„Boże Narodzenie Matki Bożej” jest jednym z arcydzieł późnego malowania ikon. Autor ikony był prawdopodobnie dobrze zaznajomiony z dziedzictwem królewskich mistrzów z XVII wieku, które zachowały się w licznych modlitwach domowych. Malarz ikon wykazuje niezwykłą umiejętność budowania fantazji architektonicznych, swobodnie zmieniając ich elementy.

W ikonie wieloczasowe i wielowymiarowe epizody cyklu dziewiczego są doskonale połączone. Modląc się do Joachima i Anny, przedstawionych na krawędziach ikony i oddzielonych od siebie wieżami miejskimi, wzruszająco łączą się w Złotej Bramie. Ten ostatni, w interpretacji Paleescan, pojawia się jako skomplikowana altana-ciborium z purpurowymi draperiami uszytymi ze złota.

W scenach świąt Bożego Narodzenia i niemowlęcej Caress malarz ikon gra na codziennych szczegółach, nadając ikonie szczególne ciepło i intymność. Na marginesie są wielebny Ignacy i Pachomiusz Wielki. Ikona jest ozdobiona srebrną pensją, która wiernie odzwierciedla skład ikony.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)