Zofia Mądrość Boża

Zofia Mądrość Boża

Podobne obrazy Zofii Mądrości były popularne w rosyjskim malarstwie ikon z XVI-XVII wieku.

Niezwykłym szczegółem pomnika są czerwone tkaniny szat aniołów, które tworzą jakby obcasy łuku niebieskiego. Najwyraźniej jest to wynik dekoracyjnej interpretacji wizerunku firmamentu w postaci zwoju, w którym widoczna jest strona „w dół”.

Kolorystyka ikony pozwala skojarzyć ją z ikonografią Karelii. Na jej dolnym polu znajduje się napis, że chłopi z tej samej wioski zainwestowali w kościół na Yandomozero. Ta wioska znajduje się na półwyspie Onega, na północ od Pogizu Kiży.

Istniejący drewniany kościół Yandomozerskaya Varvara został zbudowany w 1650 roku. Przed nim znajdowała się kaplica wspomniana w księdze skrybalnej z 1563 roku. Napis ten jest cennym źródłem wyjaśnień w historii kościoła Varvara w Yandomozersku, sama ikona jest ważnym źródłem do studiowania malarstwa w Karelii.

Jako rzadki zabytek z historycznym napisem, który ma dokładną lokalizację, ikona ma niewątpliwą wartość artystyczną, historyczną, kulturową i muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)