Prorok Daniel (fresk) – Michelangelo Buonarroti Buonarroti

Prorok Daniel (fresk)   Michelangelo Buonarroti Buonarroti

Fresk Michała Anioła Buonarrotiego przedstawiający proroka Daniela. Obraz sufitu Kaplicy Sykstyńskiej katedry św. Piotra.

Daniel w Biblii jest sprawiedliwym i mędrcem prorokiem, którego życie i wizje opisane są w Księdze Daniela.

W okresie niewoli babilońskiej Daniel został na dworze Nabuchodonozora i nadał mu nowe imię, Balsazar. Wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami Daniel powstrzymuje się od nieczystego jedzenia z królewskiego stołu, ale w cudowny sposób otrzymuje piękno i zdrowie fizyczne.

W epizodach Księgi Daniela Proroka, młody człowiek, między innymi, jest wezwany do interpretowania snów Nabuchodonozora, iz pomocą Jahwe interpretuje je jako proroctwo o nadchodzących pięciu potęgach światowych. Zszokowany mądrością proroka król czyni Daniela „naczelnym dowódcą wszystkich mądrych Babilończyków”. W innym przypadku królewski sen, Daniel, interpretuje jako omen nadchodzącego szaleństwa króla.

Rozdział 3 opisuje epizod z trzema chłopcami w piecu, w którym sam Daniel nie uczestniczy, ale ta historia została zmieniona w rozdziale 6, gdzie, na rozkaz Dariusza, Daniel zostaje wrzucony do rowu z lwami.

Widząc proroka bez szwanku, król uwalnia go. Podczas uczty w Valtasar Daniel, jedyny z mędrców, czyta i interpretuje tajemniczy napis. W greckich przekładach Księgi proroka Daniela znajduje się wiele epizodów apokryficznych: ujawnia on pogańskich kapłanów, niszczy czczonego przez Babilończyków smoka i innych.

Tutaj Daniel działa jako sędzia Starego Testamentu, obnażając oszczerców. Rozdziały 7-12 są apokaliptycznymi wizjami, w których przepowiedziane jest przyjście Mesjasza, po raz pierwszy w Biblii idea Sądu Ostatecznego, zmartwychwstanie sprawiedliwych od umarłych, jest zdecydowanie wyrażona. Te wizje są najwcześniejszymi znanymi apokaliptycznymi żydowskimi dziełami sztuki.

Daniel jako starożytny prawy i mądry człowiek jest wymieniony w „Księdze Ezechiela” wraz z Noem i Hiobem. Zgodnie z ortodoksyjną tradycją uważa się, że autorem książki był sam Daniel, który mieszkał na dworze Nabuchodonozora II i Dariusza I.

Naukowcy ze szkoły w Tybindze uważają, że wiedza autora o realiach historycznych sięga czasów prześladowań Żydów z Antiochii Epifanesa, ale autor nie jest świadomy śmierci króla, co prowadzi do wniosku, że książka powstała w II wieku pne. e., mimo że wizerunek Daniela jest znacznie starszy. Współcześni badacze mają do pięciu redaktorów, kompilatorów Księgi Daniela Proroka. W nowy sposób odkrycia w Ras Shamre fragmentów wiersza ugaryckiego z połowy II tysiąclecia pne umożliwiły spojrzenie na obraz Daniela.

Oe., Którego ojciec, Akhata, nosi imię Danniel, to znaczy imię proroka biblijnego sięga czasów przedżydowskich.

Legendy o Danielu i rękopisach Qumran są wielokrotnie powtarzane. Praktycznie wszystkie odcinki księgi Daniela były niezwykle popularne w sztuce europejskiej, a niektóre z nich stały się powiedzeniami wśród wszystkich narodów. Obraz Daniela w jaskini lwa stał się symbolem nadchodzącego zmartwychwstania, zwiastującego zmartwychwstanie Chrystusa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)