Zmartwychwstanie Chrystusa z cyklem męki i dorocznej miny

Zmartwychwstanie Chrystusa z cyklem męki i dorocznej miny

W centrum znajduje się zmartwychwstanie Chrystusa – powstanie z grobu z zstąpieniem Chrystusa do piekła.

Kompozycja zawiera również inne sceny, które stały się tradycyjne dla tej historii z końca XVII wieku. Centralnym elementem jest 12 znaczków z opowieściami o męce Chrystusa, które z kolei otoczone są 12 większymi znaczkami, z których każdy jest podzielony na 4 rejestry.

W rejestrach podane są wizerunki świętych w rozwoju. Ikona jest obrazem końca XIX wieku.