Pomnik wielkiej księżnej Aleksandry Pawłownej – Ivana Martosa

Pomnik wielkiej księżnej Aleksandry Pawłownej   Ivana Martosa

Model pomnika wielkiej księżnej Aleksandry Pawłownej, zainstalowany w parku Pawłowska w 1815 roku, zaprojektowany przez rzeźbiarza Martosa. Pomnik przedstawia geniusza trzymającego uroczą kobietę lecącą w górę, według V. A. Żukowskiego, „bardziej niebieską niż ziemską”. Alexandra Pavlovna – Wielka Księżna; najstarsza córka wielkiego księcia Pawła Pietrowicza i jego druga żona wielka księżna Maria Fiodorowna.

Od 1799 r. Żona austriackiego arcyksięcia Józefa Habsburga, Palatyna Węgierskiego. Po opuszczeniu ojczyzny był skazany na nienawiść do nowej rodziny: dając jej wolność wiary, wiedeński dwór wykazał całkowitą nietolerancję wobec prawosławia. 4 marca 1801 r. Aleksandra Pawłowna zakończyła poród, przeżywając trochę nowonarodzoną córkę.

Post w 1925 r. z Muzeum Pałacu Szuwałowa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)