Prorok Ezechiel (Fresk) – Michelangelo Buonarroti

Prorok Ezechiel (Fresk)   Michelangelo Buonarroti

Fresk Michała Anioła Buonarrotiego przedstawiający proroka Ezechiela. Obraz sufitu Kaplicy Sykstyńskiej katedry św. Piotra. Ezechiel, hebrajski prorok z 7-6 wieku pne. e.

Autor księgi Starego Testamentu noszącej jego imię. Otwiera go obraz wizji, w którym cztery fantastyczne zwierzęta są prorokiem Ezechielem.

Inne wizje w Księdze Ezechiela odnoszą się do ogólnej koncepcji proroka Starego Testamentu i niosą ideę kary, która spotkała lud wybrany jako kara za odstępstwo, jak również proroctwo o przywróceniu Świątyni w Jerozolimie.