Jan Teolog w milczeniu, z życiem 12 marek

Jan Teolog w milczeniu, z życiem 12 marek

Ikony Jana Bożego w życiu są rzadkie. Jeszcze rzadsze są takie hagiograficzne ikony tego świętego, pośrodku którego przedstawiany jest „w ciszy” – z palcami dotykającymi jego zamkniętych ust i inspirujących jego sofiańskiego anioła.

Ikona jest dziełem malarzy ikon Iwana Iwanowa Bogdanowa i Iwana Aleksieja Bogdanowa, malarzy ikon chłopów ze wsi Karbatowo, Chekuyevsky volost, powiat Onega. Ivan Ivanov Bogdanov był czołowym mistrzem wśród malarzy ikon XVIII wieku, który pracował w Kargopolu. Kierował artelem, tworząc ikonostas i malował „niebo” drewnianych kościołów.

Artel był najlepszy w Kargopolu i Poonezhie i wykonał wszystkie najważniejsze prace artystyczne w tym regionie. Ivan Alekseev Bogdanov był uczniem Iwana Iwanowa i mistrzem tego artelu. Znane prace, podpisane przez nich razem.

Obecność podpisu z ich nazwiskami i dokładną datą, z wysoką jakością wykonania i dobrym zachowaniem ikony, czyni z niego wybitny pomnik malarstwa ikonowego rosyjskiej północy drugiej połowy XVIII wieku.

Ikona jest bardzo znaczącą wartością artystyczną, historyczną i muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)