Sześć dni

Sześć dni

Ikona jest pierwotnie obrazem szabatu wszystkich świętych, zajmującym środkową i dolną część kompozycji. Ponad świętymi stojącymi poniżej jest grzech Adama i Ewy, ze scenami wygnania z raju.

Nad rajskim drzewem jest Chrystus w chwale, powyżej jest Pan zastępów u władzy, z aniołami i mnóstwem świętych. Powyżej znajduje się sześć dni stworzenia w skróconym obrazie. Ikona jest pomnikiem ikonografii Paleka z połowy XIX wieku.

Ma wartość artystyczną, jest wartością muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)