Święci Flor i Laurus jako wojownicy

Święci Flor i Laurus jako wojownicy

Ikona jest zabytkiem starożytnego malarstwa rosyjskiego z drugiej połowy XV wieku. Jej styl odzwierciedla zarówno nowogrodzkie, jak i moskiewskie tradycje Ikonografia św. Flora i Laur w strojach wojskowych są wyjątkowe.

Ikona jest wartością artystyczną i muzealną.