Matka Boża Miłości

Matka Boża Miłości

Praca należy do ikonograficznego typu czułości. Ikona jest dość zbliżona do “czułości Jarosławskiego”, ale z wieloma różnicami, z których najbardziej radykalna jest ruch lewego uchwytu dziecka, który leży na ramieniu Marii.

Ten szczegół sprawia, że ​​praca jest rzadką ikonografią. Pomnik jest bezwarunkową wartością artystyczną, historyczną, kulturalną i muzealną.