Siedem ekumenicznych soborów ze stworzeniem świata i soborem dwunastu apostołów

Siedem ekumenicznych soborów ze stworzeniem świata i soborem dwunastu apostołów

Skład czterech rejestrów. W centrum góry jest przedstawiona Ojczyzna w Siłach, po bokach których znajduje się sześć dni Stworzenia. W drugim rejestrze powyżej -1, II i III sobory ekumeniczne, w trzecim – IV, V i VI sobory ekumeniczne.

Pośrodku dolnego rejestru znajduje się VII Sobór Ekumeniczny, po jego bokach jest sześciu apostołów.

Kompozycje katedr, z wyjątkiem ostatniej, siódmej, są budowane w ten sam sposób: na stopniowej elewacji, przed świątynią siedzi cesarz, który będzie miał świętych hierarchów, a także główny akt każdej katedry. W składzie VII Katedry na tronach – cesarza i cesarzowej, z nadchodzącymi świętymi Ojcami i innymi obecnymi.

Ikona jest pomnikiem malarstwa palekowskiego z drugiej połowy XIX wieku. Reprezentuje interes ikonograficzny, ma wartość artystyczną .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)