Kolor triodionu

Kolor triodionu

Piętno: głoszenie Chrystusa w świątyni, uzdrawianie paralityka, rozmowa Chrystusa z Samarytanką w magazynie, uzdrawianie niewidomych. Ikona jest częścią cyklu Color Triode, który składał się z kilku ikon o podobnym składzie. W kościele ten cykl można umieścić we wspólnej ikonie w formacie poziomym.

Obecnie takie starożytne ikony triody są niezwykle rzadkie. Kolorystyczne cechy dzieła przybliżają go do ikonografii miast środkowo-rosyjskich drugiej połowy XVI wieku, która powstała na podstawie rostowskiej tradycji artystycznej. Pomnik ma wartość artystyczną, historyczną, kulturalną, naukową i muzealną.