Poczęcie św. Anny

Poczęcie św. Anny

Ikonografia „poczęcia św. Anny” w wersji reprezentowanej przez to dzieło staje się popularna od końca XVI wieku. i staje się najbardziej powszechny w pierwszej połowie połowy XVII wieku.

Jest to główna grupa obejmujących Joachima i Annę, których tłem jest budowa Jerozolimy i dwie sceny Ewangelizacji, z figurami na mniejszą skalę, w lewym górnym rogu – Ewangelizacja Joachima, a po prawej – Ewangeliką dla Anny. Sądząc po formach silnie pobielonych zjeżdżalni i bogatej ornamentacji architektury przypominającej panelową strukturę wypełnioną białym boiskiem, najprawdopodobniej ikona została namalowana w drugiej ćwierci XVII wieku.

Ujawnienie obrazu spod późnych warstw warstw pozwoli pełniej ujawnić walory artystyczne oryginału i wyjaśnić datowanie i przypisanie ikony. Ale w obecnej formie ma wartość artystyczną, historyczną, kulturalną i muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)