Jednorodzony syn

Jednorodzony syn

W centrum przedstawione są: Pan Zastępów w chwale, z Duchem Świętym jako gołębica na łonie; poniżej – Zbawiciel Emmanuel, siedzący na cherubach, w chwale wspierany przez dwóch aniołów; w jego prawej ręce znajduje się tetramorph, w jego lewej zwój z tekstem.

Po bokach są dwa anioły, które trzymają słońce i księżyc, i jeszcze dwa anioły, na tle wysokich budynków, lewy anioł z kadzielnicą. Poniżej – piosenka “Nie szlag Mene Mati”. Poniżej lewej anioł bije upadłego i przekłutego szatana.

Na krzyżu Chrystus siedzi w postaci wojownika w zbroi, z którego widoku tłum nieczystych ludzi próbuje ukryć się w czarnej jaskini. Niżej, bestie pożerające grzeszników i śmierć z kosą na apokaliptycznej bestii. Kompozycja składa się z tekstu hymnów wykonywanych w liturgii św.

Jana Chryzostoma. Ikona to pomnik XIX-wiecznego malarstwa Paleków. Reprezentuje interes ikonograficzny, ma wartość artystyczną.