Wprowadzenie Dziewicy do świątyni

Wprowadzenie Dziewicy do świątyni

Ikona ma unikalny obraz Świątyni Jerozolimskiej z otwartymi bramami i podniesioną zasłoną, z drzewami na fasadzie symbolizującymi raj. Rzadko jest to zdjęcie profilowe w okrągłym oknie budynku, stojące po lewej stronie.

Kompozycja, rysunek i proporcje figur, rodzaje twarzy są najbliższymi analogiami na freskach katedry Zbawiciela w klasztorze Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu, 1563-1564, a także w wielu ikonach niewątpliwie pochodzenia jarosławskiego.

Dobra konserwacja, obecność rzadkich i unikalnych detali ikonograficznych, jasność wyrazu charakterystycznych cech Jarosławskiego malarstwa na ikonie nadaje zabytkowi znaczną wartość artystyczną, historyczną, kulturalną i muzealną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)