Ogniste Wniebowstąpienie Proroka Eliasza

Ogniste Wniebowstąpienie Proroka Eliasza

Pośrodku kompozycji znajduje się kopulasta chmura cynobrowo-ognista, która przedstawia proroka Eliasza stojącego na rydwanie ciągniętym przez konie.

W prawym górnym rogu, gdzie pędzi rydwan, w segmencie sfery niebieskiej znajduje się błogosławieństwo Ręka Boga z napisem: IC XC. Po lewej stronie krawędź ognistej chmury trzyma Archanioł Michał.

Na dole po lewej, prorok Elizeusz, chwytając krawędź miłosierdzia Eliasza. Ikona jest pomnikiem malarstwa nowogrodzkiego z drugiej połowy XV wieku. Ma wysoką wartość artystyczną, zainteresowanie ikonograficzne i wartość muzealną.