Sześć znaczków z życia św. Jerzego

Sześć znaczków z życia św. Jerzego

Sekwencję scen na pasku bocznym można odczytać na różne sposoby. Tradycyjne, bardziej wrażliwe na treść literackiego cierpienia sv. George, to kolejna opcja.

Pierwszy odcinek “Cierpienia” znajduje się w lewym górnym rogu. To przyprowadzenie Jerzego do króla, przed którym wyznaje wiarę chrześcijańską.

Drugi epizod to piętno na prawym górnym rogu, w którym, na polecenie króla, święty zostaje pobity mieszkańcami wołu.

Trzeci odcinek to lewy środkowy znaczek, w którym George jest uwięziony w lochu.

Czwarty odcinek to dolny lewy znaczek, w którym George w więzieniu modli się do Zbawiciela.

Piąty odcinek to znaczek z prawej strony – George zostaje przebity włócznią.

Szósty epizod to piętno prawej dolnej części, w którym święty jest torturowany żelaznymi haczykami.

Wstawka to fragment dzieła, który jest rzadki na podstawie układu żywych znaczków. Malarstwo ma walory artystyczne i ma wartość historyczną, kulturową i muzealną. W tej kolekcji fragment tej samej pracy jest ikoną z czterema znakami rozpoznawczymi życia George'a