A my pracujemy – Nicholas Roerich

A my pracujemy   Nicholas Roerich

Obraz „I pracujemy”. Wczesnym rankiem, kiedy niebo jest zalane złotym światłem słonecznym, mnisi z wiadrami na jarzmie opuszczają klasztor, który znajduje się wysoko na górze. Powoli i cicho ruszają w kierunku rzeki.

Mimo że ich ciężar nie jest łatwy, pokornie pracują, znając wartość pracy skierowanej na wspólne dobro.

Ich głęboka wiara jest po mistrzowsku przekazywana przez artystę za pomocą środków malarskich. Pierwszą rzeczą obserwowaną przez widza jest jasny złoty kolor, który wypełnia całe płótno. Podobnie jak to wszechprzenikające światło, uczucie harmonii, pokoju i pobożności rodzi się w ciężkiej pracy mnichów.

Płynne kontury krętej rzeki, pochylone postacie mnichów i sierpowate ramiona są powtarzane w zaokrąglonych krzywiznach wzgórz. Rytm tych elementów nadaje obrazowi wyjątkową lekkość i tajemnicę oraz pomaga przekazać poczucie równowagi i spokoju, które osiąga się w ciągłej codziennej pracy.

Dzięki tej pracy Roerich zdaje się przypominać, że prawdziwy sens życia jest rozumiany i osiągany poprzez ideały zawarte w instrukcjach św. Sergiusz z Radonezu, który w formie figuratywnej został przekazany na każdym zdjęciu z serii „Święty”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)