I nosimy światło – Nicholas Roerich

I nosimy światło   Nicholas Roerich

Obraz „I nosimy światło”. Oto procesja mnichów wychodzących ze świątyni o zmierzchu. Drobne światła trzepoczą w dłoniach.

Ten płomień jest symbolem duchowego światła przenoszonego przez chrześcijan na świat. Wydają się być pobłogosławione przez Matkę Bożą z Dzieciątkiem na fresku bramy, zamkniętym w dużym pudełku z ikonami. To z narodzin Jezusa Chrystusa „… światło przyszło na świat”.

To jest lampa ich miłości bliźniego.

Roerich nie podzielił chrześcijańskich niosących światło na prawosławnych i katolików: święci dla niego są uniwersalni. Na obrazie przestrzeń fizyczna jest wypełniona przestrzenią duchową, światłem fizycznym – światłem duchowym. Artysta przekonuje nas, że na całym świecie istnieje wielka rzeczywistość, w tym jedność materiału i ideału, fizyczna i duchowa.

Podczas wieczornego nabożeństwa, w Wielki Czwartek przed Wielkanocą czytane są wszystkie 12 Ewangelii o cierpieniach Chrystusa. Ludzie słuchają tych odczytów z zapalonymi świecami, które po nabożeństwie nie gasną, ale przenoszą je do domu i zapalają lampy z tego ognia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)