Saint Nikola – Nicholas Roerich

Saint Nikola   Nicholas Roerich

Święty Mikołaj cudotwórca od dawna jest jednym z najbardziej ukochanych świętych w Rosji. Nieustraszony obrońca, obrońca pokrzywdzonych, jest honorowany jako „szybka pomoc”. Pierwszy kościół w Rosji został zbudowany na cześć św. Mikołaja Cudotwórcy.

Czcigodny Nestor Kronikarz napisał, że był to kościół w Kijowie, założony w 882 roku.

Obraz św. Mikołaja był wielokrotnie wcielany w jego obrazy i dzieła literackie Nikołaja Konstantinowicza Roericha. „Nicola Łaskawy! Jesteś cudotwórcą! Jesteś Potężnym!

Jesteś Wojowniczym Kaznodzieją! Jesteś zwycięskim sercem! Jesteś Liderem prawdziwych myśli!

Ziemskie siły Wiesz! Jesteś mieczem, który trzyma! Jesteś widzącą prawdą! Wladyko, modlitwy? Siły zła są przeciwko nam!

Ochrońcie, Vladyka, najczystszy grad! Najczystszy grad jest gorzki dla wroga! Przyjmijcie, Panie, piękny grad! Ustawcie, Ojcze, święty miecz! Ukryty grad świętego miecza!

Możecie! Masz moc nadaną! Stoimy bez strachu i drżenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)