Chłopski lunch – Michaił Szibanow

Chłopski lunch   Michaił Szibanow

Obrazy “Obiad chłopski” i “Obchody umowy weselnej” nie tylko mają oczywistą wartość artystyczną, ale są też wyjątkowe ze względu na czas na przedstawiany temat – w XVIII wieku chłopi po prostu nie pisali w krajowych sztukach plastycznych.