Archanioł Michał – Victor Vasnetsov

Archanioł Michał   Victor Vasnetsov

Wiktor Michajłowicz Wasnetsow miał głęboką wiedzę na temat złożonej ortodoksyjnej symboliki. Podobnie jak wiele pokoleń Wasnetsowa, studiował w seminarium duchownym. Później zdobyta wiedza została wykorzystana w malarstwie monumentalnym iw jego malowidłach świątynnych.

Tak jak pogańskie i chrześcijańskie wierzenia splotły się w świadomości narodowej, tak artysta zdołał pogodzić te dwa światopoglądy w swoich obrazach.

Obraz „Archanioł Michał” poprzedzony był obrazem katedry włodzimierskiej w Kijowie, szkice obrazów do kościoła św. Jerzego w Gus-Khrustalny, do kościoła Zbawiciela na krwi w Petersburgu, do katedry Aleksandra Newskiego w Sofii, zamówionej przez rodzinę królewską dla kościoła św. Magdalen w Darmstadt. Wierzący, pracując dla kościoła, Wiktor Wasniecow zobaczył swoje prawdziwe powołanie. W latach 1915-1916 na XIII wystawie Związku Artystów Rosyjskich Vasnetsov zaprezentował duże płótno Archanioła Michała.

Ten majestatyczny i potężny wizerunek jest rozpowszechniony w sztuce religijnej.

Archanioł Michał jest ubrany w pocztę i uzbrojony w miecz, tarczę lub włócznię, lub oba. Otwarte za nim skrzydła świadczą o jego anielskiej naturze, należącej do niebiańskiej Hierarchii. Szatan – albo w formie półludzkiej, albo w postaci smoka – rozprzestrzenia się pod stopami Świętego, który jest gotów go zabić. W Rosji Archanioł Michał był zawsze uważany za patrona wojowników walczących o słuszną sprawę.

Często jego skrzydlata postać zdobiła hełmy starożytnej armii rosyjskiej.

W Starym Testamencie Archanioł Michał jest jednym z siedmiu archaniołów Pana, anioła stróża Izraela, jego imię pochodzi od hebrajskiego „który jest jak Bóg”. Tradycja chrześcijańska opisuje go jako stojącego na czele zastępów aniołów niebios, opiekuna świata od księcia ciemności. Michał poprowadził niebiański zastęp do zwycięstwa nad Lucyferem i upadłymi aniołami.

W Księdze Objawienia napisano o tym: „I była wojna w niebie: Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, a smok i jego aniołowie walczyli przeciwko nim, ale nie mogli się oprzeć, a nie było dla nich miejsca w niebie. I wielki został obalony smok, starożytny wąż „

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)