Objawienie Pańskie z opowieścią o ewangelii o pokusie Chrystusa

Objawienie Pańskie z opowieścią o ewangelii o pokusie Chrystusa

Pośrodku kompozycji jest nagi Chrystus stojący w wodach Jordanu. Ręka Jana Chrzciciela po lewej stronie, na brzegu rzeki, leży na Jego głowie. Po drugiej stronie są trzy pochylone anioły z białymi prześcieradłami w rękach.

Nad Chrystusem, w białym kółku, gołębica jest Duchem Świętym w ośmioramiennej halo. W prawej i lewej części kompozycji znajdują się mniejsze obrazy na tekst Ewangelii Łukasza o pokusie Chrystusa przez diabła. Racja: diabeł oferuje Chrystusowi, aby zamienił kamienie w chleb; diabeł oferuje Chrystusowi wszystkie królestwa wszechświata za oddawanie mu czci; diabeł zaprasza Chrystusa, aby rzucił się z dachu świątyni.

Po lewej: diabeł opuszcza Chrystusa.

Chrystus przedstawiony w ostatniej scenie jest pobłogosławiony przez Boga Ojca, którego obraz umieszczony jest w centrum, w chmurach, na niebieskim niebie pod łukiem łuku. W lewej części kompozycji Jerozolima jest przedstawiona emanując z bram miasta i kierując się w stronę Forerunnera, który spotyka ich zwiniętym w ręce. Na wodach Jordanu – ludzie ochrzczeni przez Jana pochylającego się.

Kompozycja zawiera rzadkie obrazy tekstu Ewangelii. Prawdopodobnie mistrz użył próbki z końca XVIII wieku. Ikona ma wartość artystyczną, ma znaczenie muzealne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)