Cud ze statirem (Wypłata podatku) – Masaccio

Cud ze statirem (Wypłata podatku)   Masaccio

To jeden z wybitnych fresków Masaccio. Jego fabuła jest niezwykła – opis scen z nowotestamentowej przypowieści o poborcy podatków rzadko spotykanym w malarstwie. Przypowieść ta jest zawarta tylko w Ewangelii Mateusza.

Apostoł Mateusz, jak wiadomo, sam był celnikiem, zanim stał się jednym z uczniów Chrystusa.

Przypowieść mówi o rzymskim poborcy podatkowym, który zebrał pieniądze od wszystkich Żydów na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Gdy poborca ​​podatków podszedł do Chrystusa, odmówił zapłaty podatku, ale aby nie pogorszyć relacji, posłał swego ucznia Piotra do morza Galilejskiego, pluskającego obok niego, mówiąc: , weź to i otwórz jej usta, znajdziesz starca, weź to i daj mi i dla siebie.

Na swoim fresku Masaccio przedstawia św. Piotra trzy razy: w centrum, obok Chrystusa, rozmawia z poborcą podatkowym, po lewej, wyciąga monetę z ust ryby i po prawej, oddając monetę monecie. Taka konstrukcja była szeroko rozpowszechniona w czasach Masaccio – obrazy nazywano „ciągłymi historiami”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)