Wypędzenie upadłych aniołów – Peter Bruegel

Wypędzenie upadłych aniołów   Peter Bruegel

1562 rok. Bruegel używa tej biblijnej historii jako pretekstu do przedstawiania demonów i diabłów, które jego współcześni uważali za całkiem realne istoty.

Archanioł Michał przedstawiony w centrum wraz z niebiańskim zastępem wypędza aniołów, którzy buntują się przeciwko Bogu. Te ostatnie przekształcają się w fantastyczne stworzenia – mieszkańców piekła. Pojawiają się w postaci ludzi i zwierząt z otwartymi ustami i otwartymi żołądkami.