Cztery znaczki przedstawiające życie ikony świętego – Jerzego Rosjanina

Cztery znaczki przedstawiające życie ikony świętego   Jerzego Rosjanina

Treść znaczków: 1. Święty Jerzy jest wpleciony w gorący miedziany byk. 2. Udręka sv. George na kole. 3. Pochówek św. Jerzego.

4. Cud poganina, który strzelił do ikony św.

Malarstwo ma walory artystyczne i ma wartość historyczną, kulturową i muzealną. Wstawka jest fragmentem tej samej ikony z drugiej połowy XVI wieku, która w tej kolekcji zawiera kolejne 6 znaków rozpoznawczych.