Zbawiciel i czterej apostołowie – Vittore Carpaccio

Zbawiciel i czterej apostołowie   Vittore Carpaccio

Malarstwo Vittore Karpacho “Zbawiciel i czterej apostołowie”. Rozmiar zdjęcia to 70 x 68 cm, drewno, olej. Wenecja zawsze była najbardziej niezależna od wszystkich włoskich miast.

Jego wyjątkowe położenie geograficzne na wyspach, w punkcie przecięcia wielu tras karawanowych, określało zarówno specyfikę historycznego rozwoju miasta, szczególną strukturę polityczną i wolność gospodarczą.

Tutaj spotkały się tradycje duchowości chrześcijaństwa wschodniego, wyrafinowana spekulatywność islamu i pogańska żywotność starożytności. Obraz “Zbawiciel i czterej apostołowie” jest jednym z wczesnych dzieł artysty, wykonanym w tradycji realistycznej sztuki wczesnego renesansu, jest duchowy, emituje światło moralności i spokojną gotowość do poświęcenia dla wysokiego celu ratowania ludzkości.