Dziewica – Dionizy

Dziewica   Dionizy

Ikona z ikonostasu katedry Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ikonografia jako całość sięga do tradycji moskiewskiej.

Wyróżnia się jednak bardziej rzadką wersją wzoru ubrań: sterowalną, a nie ostrą formą maforii spadającej w prawo.