E. A. Teleshova jako Zelia – Orest Kiprensky

E. A. Teleshova jako Zelia   Orest Kiprensky

Romantyczny charakter Kiprenskiego odznaczał się ogromnym rozmachem, “lekkomyślny Orest” nie chciał uwięzić się w żadnych sztywnych ramach, zarówno w życiu, jak iw pracy. Dlatego czasami był strasznie nielubiany faktem, że ludzie wokół niego uważali go za malarza portretowego – nawet jeśli był wybitny, i zaczynał własny “portretizm”, próbując uciec od granic tego gatunku.

Na przykład w obrazie gatunkowym, obejmującym żywy wątek, historię, scenę teatralną. Potem pojawiły się rzeczy podobne do obrazu “E. A. Teleshova w roli Zelii”, stworzonego gdzieś na styku tradycyjnego portretu i gatunku “małe rzeczy”.

Taka “intersubiektywność” umożliwiła swobodniejsze radzenie sobie z technikami pisania portretowego, zróżnicowanymi motywacjami psychologicznymi. Ponadto dzieło “Młody ogrodnik” z 1817 r., O którym pisał słynny P. Svinin w swojej książce “Zabytki Petersburga i jego okolic”: artysta Kiprensky we Włoszech, skąd ten obraz został mu niedawno wysłany “.