Portret V. A. Żukowskiego – Orest Kiprensky

Portret V. A. Żukowskiego   Orest Kiprensky

To najsłynniejszy portret Wasilija Andriejewicza Żukowskiego. Spotkanie Kiprenskiego i Żukowskiego było nieuniknione. Były one powiązane z wyraźnie romantycznym światopoglądem – tylko Żukowski zrozumiał to w poezji, a Kiprenski w malarstwie.

Ale oprócz tego, dwaj mistrzowie, słowa i pędzel, sprowadzili wiele razem – nawet do tajemnicy ich pochodzenia. Żukowski, podobnie jak Kiprensky, był nieślubnym synem bogatego mistrza A. I. Bunina, adoptowanego przez małego właściciela ziemskiego A. G. Żukowskiego.

Poeta i artysta spotkali się w moskiewskich latach Kiprenskiego, aw 1815 r., Kiedy Żukowski wrócił do Petersburga po długich wędrówkach, spotkali się ponownie. Spotkanie z literatury zorganizowało towarzystwo zabawy „Arzamas”. Sztandar „Arzamas” to romantyczna poezja Żukowskiego, który w latach 1810-tych awansował do roli pierwszego rosyjskiego poety. Duch nowej ideologii i próbował wyrazić w tym portrecie artysty. został oznaczony przez prace nad tym zdjęciem.

Były to lata, w których wybuchła poważna walka między literackimi starymi wierzącymi, zgromadzonymi w „rozmowie kochanków rosyjskiego słowa” Sziszkowa, i rewolucjonistami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)