Portret Adama Mitskevicha – Orest Kiprensky

Portret Adama Mitskevicha   Orest Kiprensky

Adam Mickiewicz, największy polski poeta, odegrał ważną rolę nie tylko w rozwoju literatury, ale także w kształtowaniu tożsamości narodowej, jak Puszkin w Rosji, Szewczenko na Ukrainie, Burns w Szkocji. Adam Mickiewicz urodził się niedaleko Nowogródka, na Litwie, którego charakter i historia były później śpiewane w jego twórczości.

Przyszły poeta studiował na uniwersytecie w Wilnie, najpierw na kierunku fizyka i matematyka, następnie na wydziale filologicznym, pracował jako nauczyciel literatury w Kownie, gdzie doświadczył silnej nieszczęśliwej miłości do arystokratycznej Maryli Vereshchak, która pozostawiła zauważalny ślad w jego wierszach. Życie i kariera Mitskevich zbiegły się z tragicznym, trudnym okresem losu ojczyzny, którą z pasją kochał. W XVIII wieku. Polska lub Rzeczpospolita doświadczyły głębokiego kryzysu, który zaowocował trzema sekcjami – w 1772, 1793 i 1795 roku. między Rosją, Austrią i Prusami doprowadziło to do utraty niepodległości państwa.

W okresie wojen napoleońskich część Polaków, wśród których był ojciec poety, uczestnik kampanii rosyjskiej, miała nadzieję, że niepodległość powróci do państwa. Ale po klęsce Napoleona i Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Polska w końcu stała się częścią Rosji. Pod koniec XVIII-XIX wieku. nastąpił znaczny wzrost ruchu wyzwolenia narodowego; Przypomnijmy na przykład powstanie kościuszkowskie w 1794 r., jak również powstania 1830-1831, 1846, 1863-1865. Wzniesienie społeczne, wzrost uczuć patriotycznych był podstawą społeczno-historyczną, na której wzrastał polski romantyzm. Odzwierciedlał się w pracach całej Plejady pisarzy, w tym Mickiewicza.

Podobnie jak jego współcześni – Puszkin, Lermontow, Hugo, w swojej wczesnej pracy doświadczył wpływu Byrona.

Od młodości brał udział w działaniach młodzieżowych organizacji patriotycznych kochających wolność, najpierw filomatów, potem filaretów. W 1823 r. Został aresztowany pod zarzutem udziału w „tajnych stowarzyszeniach politycznych”, miał około sześciu miesięcy, podczas gdy śledztwo zostało przeprowadzone, uwięziony w klasztorze bazylianów. W 1824 r. Został zwolniony i wysłany do Rosji, gdzie przebywał do maja 1829 r. Jego pobyt w Rosji okazał się bardzo owocny: stworzył genialne „Sonety krymskie” i wiersz „Conrad Wallenrod”; spotyka się z wieloma pisarzami rosyjskimi, z dekabrystami Bestuzhevem i Rylejewem, aw 1826 roku spotkał się z Puszkinem, co oznaczało początek ich przyjaznych, choć dość skomplikowanych stosunków.

Mickiewicz przetłumaczył wiersz Puszkina Wspomnienia, Puszkin przetłumaczył ballady Mickiewicza Voyevoda i Budrys i Jego Synowie. Mickiewicz poniósł klęskę powstania polskiego w latach 1830-1831. W Poematach Rosji pisze o caracie i Petersburgu jako o uosobieniu autokratycznej tyranii w ostro pamfletowej formie. Spowodowało to kontrowersje ze strony Puszkina, w szczególności znajdujemy jego echo w Jeźdźcu Brązowym. Pomimo nieporozumień Puszkin mówił o swoim polskim przyjacielu, poecie, w wierszu „Mieszkał między nami”.

Później Mickiewicz zostawia poezję, zajmuje się nauczaniem, dziennikarstwem, publikuje od pewnego czasu gazetę Tribune of Nations. Podczas wojny krymskiej przybył do Konstantynopola, aby zorganizować tam legiony polskie do walki z Rosją,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)