Portret N. S. Semenovej – Orest Kiprensky

Portret N. S. Semenovej   Orest Kiprensky

Nymphodor Semenovna Semenova, siostra słynnej aktorki E. S. Semenovej, rozpoczęła karierę sceniczną jako aktorka dramatyczna w roli inżyniera, ale opera stała się głównym obszarem jej pracy. W centralnych częściach słynnych oper kompozytorów zachodnioeuropejskich ujawniono osobliwość talentu N. S. Semenovej.

Dysponując dobrym, choć nie wybitnym głosem, wyróżniała się doskonałym wyglądem, plastycznością, ekspresją, zdolnością do swobodnego poruszania się, noszenia kostiumów teatralnych, czyli rzadkich danych na scenie operowej wychowanych przez szkołę sztuki dramatycznej. Równie dobrze odnosiła się do obrazów fajnych, błyskotliwych, świeckich piękności i cnotliwych chłopskich dziewcząt.

Jednak wyłączność pozycji aktorki w trupie była zdeterminowana nie tyle przez jej talent sceniczny, ile przez patronat jednego z największych szlachciców czasów Puszkina – hrabiego V. V. Musina-Puszkina. Mieli trzy córki.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)