Portret rzeźbiarza Thorvaldsena – Orest Kiprensky

Portret rzeźbiarza Thorvaldsena   Orest Kiprensky

Thorvaldsen – jeden z największych rzeźbiarzy, rodzaj. w Kopenhadze 19 listopada 1770 r. Jego ojciec, z urodzenia Islandczyk, był snycerzem i, chcąc mieć asystenta w swoim synu, przyłączył go w 1787 r. do uczniów kopenhaskiej Akademii Sztuki. Zaledwie dwa lata później otrzymał mały i duży srebrny medal w klasie rzeźby, w 1791 roku był mały. złoto, aw 1793 r. duży złoty medal, z którym związane było prawo do otrzymania stypendiów na trzyletni pobyt w obcych krajach. W 1796 r. Wyjechał do Włoch.

Jego głównym mentorem w Kopenhadze był utalentowany duński rzeźbiarz Videvelt, od którego Thorvaldsen również nauczył się kochać i doceniać starożytną sztukę. Dzieła młodego T. w jego ojczyźnie nie tylko pokazały mu błyskotliwego studenta, ale także niezależnego artystę, choć w prawdziwym znaczeniu słowa T. „znalazł się” jako artysta, tylko we Włoszech, gdzie z podziwem i pogrążył się w bogatym świecie sztuki starożytnej Największą uwagę studiował Rafael. Trzeba powiedzieć, że w Rosji Thorvaldsen był dość dobrze znany już w drugim okresie swojej pracy, a mianowicie w latach 15-20.

XIX wiek.

Było to w dużej mierze spowodowane rozkazami szlachty rosyjskiej – A. Didrikhsteina, E. A. Ostermana-Tołstoja, M. A. Naryshkina, N. N. Demidovą, M. F. Baryatinską i innych, a sława Thorvaldsena wzrosła na początku lat 20. kiedy rzeźbiarz zrobił z życia popiersie rosyjskiego cara Aleksandra I, a wkrótce rzeźbiarz B. I. Orłowski został oficjalnie przywiązany do niego jako emeryt rosyjskiej Akademii Sztuk. Nieco wcześniej inny rosyjski rzeźbiarz, S. I. Galberg, sam wybrał na swojego nauczyciela duńskiego mistrza.

Popularność Thorvaldsena w Rosji wynikała głównie z powiązań z takimi artystami jak O. Kiprensky, S. Shchedrin, K. Brullov, A. Ivanov, F. Bruni. W latach 20 – 30. – Thorvaldsen – wielkie nazwisko, niewątpliwy autorytet w rosyjskich kręgach artystycznych. W 1824 r. Został wybrany honorowym wolnym członkiem Rosyjskiej Akademii Sztuki.

Tak więc najbardziej produktywne, najbardziej intensywne lata w pracy duńskiego rzeźbiarza – od połowy drugiego do trzeciego okresu – są jednocześnie szczytem jego sławy w Rosji.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)