Portret księcia I. A. Gagarina – Orest Kiprensky

Portret księcia I. A. Gagarina   Orest Kiprensky

Znany mecenas sztuki, dyrektor teatrów w Sankt Petersburgu, I. A. Gagarin, wraz z szlachcicami-mecenasami sztuki, założył Towarzystwo Zachęty Artystów w Petersburgu w 1821 roku.

Towarzystwo organizowało wystawy, konkursy, nabyte prace, wysyłało artystów za granicę, aby kontynuować naukę, przyznawało im medale; przyczynił się do wyzwolenia artystów pańszczyźnianych.