Dziewica i dziecko – Orest Kiprensky

Dziewica i dziecko   Orest Kiprensky

W czasach Kiprenskiego założono, że malarzy, którzy otrzymali poważne wykształcenie akademickie, powinni być zainteresowani malarstwem religijnym. Wydaje się to być ułatwione przez wyrównanie starych mistrzów, którzy pod wieloma względami realizowali swój geniusz właśnie w dziedzinie sztuki religijnej.

Kiprensky nigdy nie odrzucił „wyrównania” ze starymi mistrzami, kopiując ich dzieła, o czym świadczy „Matka Boża z dzieckiem” przedstawiona powyżej, przypominając nam o Correggio. Ale on sam odstąpił od właściwych wątków religijnych – artysta był bardziej zainteresowany pisaniem żywych ludzi.

Kiedy prezes Akademii Sztuk Pięknych, A. Stroganow, który zawsze pomagał młodemu Kiprenskiemu w 1806 r., Przyciągnął artystę wymienionego w Akademii do obrazu katedry w Kazaniu, zareagował na odpowiedzialne i korzystne zadanie bez entuzjazmu. Z siedmiu zleconych mu obrazów: „Jezus Chrystus wśród Apostołów po zmartwychwstaniu”, „Modlitwa o kielich”, „Zapewnienie Tomasza”, „Nosiciele mirry idący do grobu”, „Zmartwychwstanie Chrystusa”, „Jezus w helikopterze z Marią Magdaleną”, ” Apostoł Mark „- napisał tylko dwa ostatnie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)