Portret F. V. Rostopchiny – Orest Kiprensky

Portret F. V. Rostopchiny   Orest Kiprensky

Hrabia Fedor Wasiljewicz Rastopchin jest znanym rosyjskim mężem stanu. Od 10 roku życia był wymieniony w Pułku Żołnierzy Preobrazhensky; w 1792 r. otrzymał tytuł junkera kameralnego, „w randze brygady”. W 1786 – 1788 podróżował za granicę i uczestniczył w wykładach na Uniwersytecie w Lipsku; w 1788 r. uczestniczył w szturmie Ochakowa; w 1791 r. udał się z A. Bezborodko do Turcji na rozmowy pokojowe.

Za Katarzyny II nie zajmował wysokiego stanowiska, ale z drugiej strony osiągnął uderzająco szybki poziom za Pawła I; przez trzy lata stał się ministrem spraw zagranicznych rządu, trzeci był obecny w radzie spraw zagranicznych, hrabiemu Imperium Rosyjskiego, wielkim kanclerzem zakonu św. Jan z Jerozolimy, dyrektor departamentu pocztowego, pierwszy obecny w radzie spraw zagranicznych i wreszcie członek rady cesarza.

Od 1801 do 1810 r. Rostopczin mieszkał w Moskwie na emeryturze; W 1810 roku został mianowany naczelnym szambelanem, a dwa lata później przemianowany na Generała Piechoty, naczelnego dowódcę w Moskwie. Znacznie przyczynił się do rekrutacji i wyposażenia kampanii 80 000 wolontariuszy; zachęcał szlachtę i kupców do oddania; Wspierał ludzi energią i zaufaniem, zwracając się do niego swoimi słynnymi plakatami lub reklamami napisanymi prostym językiem, bardzo żywym i trafnym. Próbował narazić Francuzów na pogardę, chwalił „proste cnoty rosyjskie”, przesadzał z wiadomościami o zwycięstwach naszych żołnierzy, zaprzeczał plotkom o sukcesie inwazji wroga. Częściowo z zamiarem ukrycia prawdy, częściowo z powodu nieznajomości prawdziwych planów Kutuzova,

Kiedy po bitwie pod Borodino i radzie w Fili Moskwa musiała zostać oczyszczona, Rostopchin zrobił wiele, by przewieźć własność rządową i mieszkańców, ale jednocześnie wiele przyczynił się do zniszczenia Moskwy ogniem, nie chcąc, aby nietknięci Francuzi poszli do. Życie podczas pobytu Napoleona w Moskwie, teraz we Włodzimierzu, a następnie we wsi Red Pakhra, w swoich listach wychował chłopów przeciwko Francuzom.

Po odejściu Napoleona zrobił wiele dla urządzenia stolicy i jego mieszkańców. 30 sierpnia 1814 r. Został zwolniony z rangi naczelnego wodza i mianowany członkiem Rady Stanu, ale mieszkał głównie w Paryżu i dopiero w 1823 r. Osiadł w Moskwie. Historycy bardzo różnie oceniają jego działania jako głównodowodzący: niektórzy uważają, że próbował zorganizować obronę Moskwy, inni oskarżają go o słabą organizację ewakuacji obywateli i obwiniają go za pożary w Moskwie.

Rozgoryczony przeciw Rostopczinowi, Napoleon nazwał go podpalaczem i wariatem; współcześni powiedzieli, że „istnieją dwa umysły: rosyjski i francuski, a jeden krzywdzi drugiego”. Dla siebie napisał: „prosto w serce, uparty w umyśle, w rzeczywistości dobrze zrobiony”. Niewątpliwie Rostopczin był inteligentnym człowiekiem, który doskonale zdawał sobie sprawę ze słabości wszystkich francuskich zainteresowań w ówczesnym społeczeństwie rosyjskim i dostrzegł braki polityki Aleksandra I po 1815 roku; ale jednocześnie był skrajnie konserwatywny i gorliwy obrońca poddaństwa, często uciekał się do gwałtownych, mało wybaczalnych środków, był szybki i mściwy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)