Portret S. S. Scherbatova – Orest Kiprensky

Portret S. S. Scherbatova   Orest Kiprensky

W 1798 r. Stepan Stepanovich Apraksin i Ekaterina Vladimirovna Golitsyn urodzili córkę Sophię. Oczywiście na jej szkolenie i edukację nic nie narzekało. Ogromny dom małżonków Apraksin w Moskwie nazywano „szkołą oświecenia”, a kino domowe było prawie najlepsze.

W jednej z oper żyjący jeleń przechadzał się wśród bajecznego luksusu dekoracji scenicznej.

Wraz z artystami pańszczyźnianymi europejskie gwiazdy przyciągają ogromne opłaty. Na premierach Apraksinu byli najwybitniejsi ludzie teatralni: Gideonow, Vyazemsky, wujek Puszkina, Wasilij Lwowicz Puszkin, który pisał lekkie „sztuki” dla teatru Apraksin i często sam recytował je ze sceny. A na premierze „Soroki Vorovki” Rossiniego w Apraksinie w 1827 r. Odwiedzi Aleksander Siergiejewicz Puszkin. W wieku 19 lat została oddana za Alexeya Grigorievicha Shcherbatova, generała piechoty, uczestnika wojny 1812 r., Który został odznaczony wieloma nagrodami.

Owdowiały generał był o 22 lata starszy od panny młodej. Portret Sophii Scherbatovej, wykonany przez Oresta Kiprensky'ego w 1819 roku, podczas miesiąca miodowego małżonków: zamyślona, ​​delikatna, inspirowana dziewczęca twarz. Długotrwała podróż za granicę posłuży do połączenia małżonków, którzy żyli szczęśliwie, pomimo różnicy wieku.

Sophia będzie matką sześciorga dzieci.

Szczerbatowie powrócili do Moskwy dopiero w 1826 roku. Z czasem salon młodej księżniczki stał się „centrum całej starej stolicy: przodków, świeckich i charytatywnych”. Pushkin, Zhukovsky, Vyazemsky, Tyutchev, Turgenev, Gogol, Baratynsky, Mitskevich, Liszt, Rubini, Rossini, Patti, Polina Viardo zostali podpisani na jej albumie. Poświęcona była notatkom i wierszom.

Stając się uosobieniem „Wielkiej Damy” przez lata, Sofia Stepanovna nie lubiła zniewieściałości i lenistwa. „Wyróżnia ją prostota życia, uwielbiała wcześnie wstawać” – czytamy w jego wspomnieniach. W 1835 r., Po 28 latach służby wojskowej, mając 33 bitwy i kilka poważnych ran, książę Szczerbatow przeszedł na emeryturę, aw 1843 r. Zastąpił moskiewskiego generalnego gubernatora żoną swego wuja, księciem Dmitrijem Golicynem.

Kiedy jej mąż objął urząd, pierwszym krokiem Sofii Stepanowej była ustanowienie Towarzystwa Powierniczego dla Kobiet w Moskwie. A jeśli przed tą inicjatywą dobroczynności należały do ​​cesarzowych, to Sofia Stepanovna, jako pierwsza dama stolicy, dała przykład moskiewskim damom. Grupa energicznych, przedsiębiorczych kobiet natychmiast zjednoczyła się wokół niej. W 1848 r. Zmarł Alexey G. Shcherbatov.

Sofya Stepanovna, po owdowiu w wieku 50 lat, przeżyje swojego męża przez czterdzieści osiem lat, pozostając „mobilnością, aktywnością, świeżością wrażeń, jasnością umysłu” aż do ostatnich dni. Ona odda całą swoją siłę na wychowanie dzieci i – na sprawy miłosierdzia i współczucia, których chwała zostanie rozprowadzona w całej Rosji.

Sofya Stepanovna stworzy szkołę techniczną komisarzy, weźmie udział w pracach komisji więziennych. Jej pomysłem będzie Nikolicka wspólnota sióstr miłosierdzia, którą organizuje wspólnie z doktorem filantropem Fiodorem Petrovichem Haasem. Będzie kultywować talent współczucia dla ludzi w swoich dzieciach.

Córka Olga poprowadzi sierociniec Marii Magdaleny dla dziewcząt łatwych cnót, które postanawiają powrócić do prawego życia. Z inicjatywy syna Aleksandra w Moskwie otworzy miejski szpital, którego przewodniczącym będzie do końca życia. Wówczas szpital będzie nazywany na jego cześć Szczerbatowską. Teraz jest Szpital Dziecięcy Rusakovskaya. W imieniu swoich braci i sióstr Aleksander przekaże dom w Moskwie, odziedziczony po matce, z propozycją zorganizowania w nim szpitala dziecięcego.

Szpital oczywiście nazywał się Sophia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)