Portret Goethego – Orest Kiprensky

Portret Goethego   Orest Kiprensky

Goethe, Johann Wolfgang von, największy poeta i uniwersalny geniusz literatury niemieckiej, autor “Fausta” i wielu innych dzieł. O. A. Kiprensky, wracający do Rosji, zakomunikowany w Marienbadzie z I.-V. Goethe i pomalował go dwa razy.