Portret N. M. Muravyeva – Orest Kiprensky

Portret N. M. Muravyeva   Orest Kiprensky

Nikita Michajłowicz Murawew – uczestnik wojny patriotycznej w 1812 r., Kapitan Sztabu Generalnego Gwardii, członek Związku Zbawienia, Unii Dobrobytu i Towarzystwa Północnego, jedna z głównych postaci i ideologów ruchu dekabrystów, autor projektu konstytucji.