Koronacja Matki Bożej – Diego Velasquez

Koronacja Matki Bożej   Diego Velasquez

Pismo Święte nie mówi nic o tym, że Maryja została ukoronowana po wniebowstąpieniu do nieba. Niemniej jednak tradycja pojawiła się w XII wieku i stała się bardzo popularna, aby urzeczywistnić ten temat w sztuce religijnej.

Na zdjęciu korona nie jest jeszcze nałożona na głowę Dziewicy Maryi. Koronuje jej Trójcę Świętą. Maryja jest między Ojcem a Synem, który ukoronował ją koroną, a nad nimi gołębica, Duch Święty.