Wygląd Matki Bożej Sergiusza z Radoneża

Wygląd Matki Bożej Sergiusza z Radoneża

Pozostawione na tle architektury – stojąca Matka Boża, z laską, za nią – apostołowie Piotr i Jan. Na tle architektury przychodzi do niej wielebny Sergius, a za nim wielebny Nikon.

Powyżej ciemnozielonej sfery niebieskiej – monochromatyczny obraz przedstawiający Trójcę Starego Testamentu. Wynagrodzenie ma znaczek z datą -1875 roku. Pomnik jest charakterystycznym dziełem warsztatów klasztoru Trójcy i Sergiusza, którzy namalowali ikony wizji Sergiewa na sprzedaż pielgrzymom.