Boże Narodzenie Chrystusa

Boże Narodzenie Chrystusa

Kompozycja wielopunktowa zawiera obraz kilku wydarzeń związanych z opowieścią o narodzeniu Chrystusa. Podobnie jak wiele dzieł sztuki Palekha, powtarza próbkę z XVII wieku.

Ikona jest profesjonalnym dziełem malarstwa palekowskiego z XIX wieku o wartości artystycznej i muzealnej.